Körkortsskolan i Väst erbjuder den introduktonskurs som sedan den 1 januari 2006 är obligatorisk för den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil. Nästa kurs hålls 16/3 kl 17:00.

Även körkortseleven måste gå kursen och ska vara minst 15 år och 9 månader för att kunna gå den. För att  sedan börja övningsköra måste eleven ha fyllt 16 år.

Kursen omfattar tre timmar och avklaras vid ett tillfälle. 

 För att anmäla dig till kursen kontaktar du oss via korkortsskolanivast@telia.com . Så snart vi registrerat din anmälan får du ett mejl som bekräftelse på att du är anmäld.

Välkommen!