RISKUTBILDNING 1
Obligatorisk, teoretisk kurs på tre timmar som tar upp konsekvenserna av alkohol och droger i samband med bilkörning. 9/12 kl 09:00.

RISKUTBILDNING 2

Riskutbildning 2 innebär halkörningen och är en obligatorisk heldagsaktivitet som leds av oss på Kinnekulle Ring utanför Lidköping. Vi åker tillsammans fyra elever, två elever kör dit och två tillbaka.